NewMap1.png

May maliit ka bang negosyo?

Nandito kami upang tulungan ka.

Makakuha ng naisapersonal na gabay at makabawi sa pangangailangan para mapagtuloy ang negosyo mo.

 

MGA RESTAWRAN

“Paano ko magagawang makasunod ang aking restawran na magkaroon ng kainan sa labas - lalo na sa taglamig?”

Tutulungan ka naming makahanap ng dalubhasa sa serbisyo ng disenyo sa isa sa aming kasosyo.

KUNG IKAW AY MALIIT NA NEGOSYO SA NYC - MATUTULUNGAN KA NAMIN

 

ANO ANG AMING INIAALOK

GABAY SA PINANSYAL

DALUBHASA SA MARKETING

SUPORTA SA TEKNOLOHIYA

LEGAL NA PAGPAPAYO

PAGTUTURO NG NEGOSYO

Matutulungan ka namin sa teknolohiya, real estate, mga serbisyo sa legal at accounting, mga oportunidad sa pagkuha, marketing, pinanggagalingan ng hiram at gawad, at marami pa. Ang aming nakahandang Espesyalistang Suporta sa Maliit na Negosyo ay gagabay sa iyo sa mga pangangailangan mo.

 

PAANO ITO MAGAGAWA

APAT NA MADALING HAKBANG PARA MAKUHA ANG SUPORTANG KAILANGAN MO

Mag-sign up para makuha ang mga mahahalagang pangangailangan sa pamamagitan ng Espesyalistang Suporta sa Maliit na Negosyo (Small Business Support Specialist) sa iyong bayan.

3

Makipagtulungan sa iyong Espesyalista para malaman ang kailangan mo sa negosyo

2

Bibigyan ka ng Espesyalistang Suporta sa Maliit na Negosyo sa pamamagitan ng iyong lokal na Chamber of Commerce

4

Makakuha ng naisapersonal na gabay at makakuha ng kailangan para sa iyong negosyo

 

MAG-SIGN UP NGAYON

Ang iyong one-stop shop para makabawi ka.

Pakikontak ang iyong lokal na Chamber of Commerce para sa karagdagang impormasyon:

 

Bronx: Helpdesk@bronxchamber.org

Brooklyn: BCC-covid@brooklynchamber.com

Manhattan: Helpdesk@manhattancc.org

Queens: Recovery@queenschamber.org

Staten Island: Businesshelp@sichamber.com

 

SINO KAMI

SINESERBISYUHAN ANG MALIIT NA

NEGOSYO NA GAGAWING NEW YORK ANG NEW YORKACEN ICÓNICA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Ang NYC Small Business Resource Network ay isang komprehensibong paraan para mapalakas ang ekonomiya ng New York at mapataas ang pagbawi ng mga maliliit na negosyo - simula sa naisapersonal na gabay at pagbawi sa pangangailangan.

Inilunsad bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng 230,000+ na maliliit na negosyo ng syudad sa pagsimula ng COVID-19, gumawa kami ng hindi ordinaryong pagtutulungan ng mga taga New York na tapat sa pagbawi ng maliliit na negosyo sa aming komunidad.

Tinataguyod namin ang aming relasyon sa korporasyon sa syudad, pinansyal at sektor ng propesyonal na serbisyo, maging ng mga unibersidad, pilantropo at boluntaryong dalubhasa para tulungan ang mga maliliit na may-ari ng negosyo para makakuha sa hanay ng mga programa at serbisyo.

 

Ang ating publiko-pribadong pagsasama ay pinondohan ng $2.8 milyong gawad mula sa Peter G. Peterson Foundation na nakabase sa New York City at suportado ng mga bagay na kontribusyon mula sa ibang kasosyo.

NYCSmallBusinessRecoveryNEtwork_Image
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Para sa tanong sa press, pakikontak si

Jeremy Rosen sa jrosen@pgpf.org.

© 2020, NYC Small Business Resource Network