top of page
NYCSBRN_Background.png

May maliit ka bang negosyo?

Nandito kami upang tulungan ka.

Makakuha ng personalized na gabay at mga sanggunian para sa iyong negosyo.

chamberlogos4.png
LearnMore

MGA RESTAWRAN

"Paano makakasunod ang aking restawran para sa outdoor dining?"

Matutulungan ka naming maghanap ng mga dalubhasa sa serbisyo sa pamamagitan ng isa sa aming mga partner.

KUNG IKAW AY MALIIT NA NEGOSYO SA NYC - MATUTULUNGAN KA NAMIN

What We Offer

ANO ANG AMING INIAALOK

Habang nagbubukas o muling nagbubukas ang iyong negosyo, matutulungan ka ng aming Mga Support Specialist sa Maliliit na Negosyo na palaguin ang iyong negosyo.

MGA GAWAD AT PAUTANG

DIGITAL MARKETING

PAG-ONLINE

MGA NEGOSASYON SA PAG-UPA

PAGPAPLANO SA NEGOSYO

Maraming maliliit na negosyo ang nangangailangan ng mas magandang presensya sa online para makipagkumpitensya sa merkado ngayon.

Ang NYC Small Biz: Open + Online na programa ay gumawa ng libreng mga de-kalidad na website (na may mga e-commerce) at bagong mga logo para sa daan-daang maliliit na negosyo, na tumutulong sa kanilang makipagkumpetensya sa digital na ekonomiya.

Mangyaring makipag-ugnayan upang malaman kung paano makakatulong ang digital na presensya sa iyong negosyo. 

OpenOnline
Sign Up

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

To get started with us, please click the link below to submit your business profile and tell us what type of help you need!

Pakikontak ang iyong lokal na Chamber of Commerce para sa karagdagang impormasyon:

 

Bronx: Helpdesk@bronxchamber.org

Brooklyn: BCC-covid@brooklynchamber.com

Manhattan: Helpdesk@manhattancc.org

Queens: Recovery@queenschamber.org

Staten Island: Businesshelp@sichamber.com

SINO KAMI

ANG PAGLILINGKOD SA MALILIIT NA NEGOSYO

ANG DAHILAN KUNG BAKIT NEW YORK ANG NEW YORK

Ang Network ng Masasanggunian ng Maliliit na Negosyo sa NYC ay isang komprehensibong paraan upang palakasin ang ekonomiya ng Lungsod ng New York at matulungan ang maliliit na negosyo. Binuo ang Network upang suportahan ang pagsisikap ng maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng personalized na gabay habang nagbubukas at muling nagbubukas ang iyong negosyo.

Inilunsad bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng 230,000+ na maliliit na negosyo ng syudad sa pagsimula ng COVID-19, gumawa kami ng hindi ordinaryong pagtutulungan ng mga taga New York na tapat sa pagbawi ng maliliit na negosyo sa aming komunidad.

Tinataguyod namin ang aming relasyon sa korposayon sa syudad, pinansyal at sektor ng propesyonal na serbisyo, maging ng mga unibersidad, pilantropo at boluntaryong dalubhasa para tulungan ang mga maliliit na may-ari ng negosyo para makakuha sa hanay ng mga programa at serbisyo.

Inilunsad ang aming public-private partnership kasama ng mapagkaloob, multi-year na gawad mula sa Peter G. Peterson Foundation na nasa Lungsod ng New York. Ang karadagdagang pondo ay mula sa New York City Economic Development Corporation at mga in-kind na kontribusyon mula sa iba pang katuwang.

NYCSmallBusinessRecoveryNEtwork_Image.png
bottom of page